Rank Name Price Market cap Volume
1 Bitcoin logo
Bitcoin [BTC]
Mkt Cap R9.34 T Volume R183.62 B
R501,857$ 31,971.78 R9.34 T R183.62 B ฿ 366K +45.30%
2 Ethereum logo
Ethereum [ETH]
Mkt Cap R2.27 T Volume R68.29 B
R19,860.61฿ 0.041 R2.27 T R68.29 B ETH 3.44 M +105.07%
3 XRP logo
XRP [XRP]
Mkt Cap R174.99 B Volume R47.31 B
R3.994฿ 0.00000840 R174.99 B R47.31 B XRP 11.85 B -53.62%
4 Litecoin logo
Litecoin [LTC]
Mkt Cap R134.97 B Volume R30.80 B
R2,018.40฿ 0.0042 R134.97 B R30.80 B LTC 15.26 M +35.99%
5 Cardano logo
Cardano [ADA]
Mkt Cap R133.60 B Volume R2.50 B
R5.153฿ 0.00001064 R133.60 B R2.50 B ADA 485.01 M +106.51%
6 ChainLink logo
ChainLink [LINK]
Mkt Cap R119.97 B Volume R4.70 B
R342.76฿ 0.00070777 R119.97 B R4.70 B LINK 13.70 M +66.94%
7 Bitcoin Cash logo
Bitcoin Cash [BCH]
Mkt Cap R118.15 B Volume R3.69 B
R6,451.37฿ 0.0087 R118.15 B R3.69 B BCH 572K +36.47%
8 Binance Coin logo
Binance Coin [BNB]
Mkt Cap R99.65 B Volume R2.16 B
R640.68฿ 0.00127658 R99.65 B R2.16 B BNB 3.37 M +37.08%
9 Stellar logo
Stellar [XLM]
Mkt Cap R79.36 B Volume R6.65 B
R3.924฿ 0.00000812 R79.36 B R6.65 B XLM 1.69 B +39.43%
10 Tether logo
Tether [USDT]
Mkt Cap R70.26 B Volume R247.29 B
R15.13DAI 1.000 R70.26 B R247.29 B USDT 16.34 B +2.88%